Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie nr 150/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie ustanowienia ograniczeń w działaniach informacyjnych wierzyciela oraz podejmowanie czynności wszczynających postępowanie egzekucyjne Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 XXII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 25 maja 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo – finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Ogłoszenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Informacja o otwarciu Biur Powiatowych oraz Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Zarządzenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 22 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 22 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Ogłoszenie nr 147/2020Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2020 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej na działce nr 62/1 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Informacja o XXII Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dotycząca konsultacji telefonicznych z psychologiem w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zarządzenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zarządzenie nr 147/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ogłoszenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/04 kV kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowości Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ogłoszenie nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku dotyczące II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 14 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Protokół nr XXI/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Sprawozdania finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Deklaracja dostępności Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Ogłoszenie nr 144/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły