Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komnisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Ogłoszenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Ogłoszenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 – obręb Ciche oraz na działkach nr 7005/1 i 7011 – obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Informacja na temat dyżuru telefonicznego pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystancji Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 XIII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 września 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Ogłoszenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Uwaga rolnicy! Informacja o dodatkowym szkoleniu z zasad uboju zwierząt na własne potrzeby w dniu 18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Ogłoszenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 września 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 1 października 2019 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Ogłoszenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 246 i 254 w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie Nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły