Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/132/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie diet radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/131/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/130/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Protokół nr XIX/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ogłoszenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km2+150″ położonego na działce nr 220 – obręb Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 NOWE ogłoszenia, komunikaty oraz druki dokumentów dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku o prawach wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2020 roku i ustalenia wysokości przyznanej dotacji Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2020 roku i ustalenia wysokości przyznanej dotacji Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 132/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istnienia pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo w miejscowości Sumowo Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 131/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 130/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 XIX Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 24 lutego 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Protokół nr XVIII/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Protokół nr XVII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Ogłoszenie nr 129/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lutego 2020 roku – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 lutego 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 lutego 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 lutego 2020 roku Szczegóły
Artykuł 18.02.2020 Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 18.02.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 18 lutego 2020 roku Szczegóły