Typ Data Tytuł
Artykuł 12.06.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Ogłoszenie nr 56/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 czerwca 2019 roku o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Protokół nr IX/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zwołania I Sesji Małodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Ogłoszenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr 7158/10 i 7158/11 w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Korekta z dnia 5 czerwca 2019 roku planu zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018 /2019, 2019 / 2021 w zależności od typu zasiłku lub świadczenia Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodoów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie s postanowieniem SKO w Toruniu z dnia 12.02.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJPna działkach nr 130/7 i 130/10 w miejscowości Pasieki, obręb Małki, gmina Bobrowo” Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Ogłoszenie nr 53/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.1.2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia cen strefowych wywozu nieczystości płynnych Mercedesem Asenizacyjnym Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Ogłoszenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 IX Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Urszula Pomianowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Barbara Góralska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły