Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 23.05.2019 Sławomir Krzyżanowski – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2019 Paweł Kowalski – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2019 Mariusz Jakubowski – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2019 Marek Szóstakowski – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2019 Katarzyna Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2019 Janusz Sendzikowski – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2019 Dariusz Koller – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2019 Barbara Hartka – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2019 Andrzej Krukowicz – oświadczenie majątkowe za 2018 rok.pdf Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 28 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie 14.00 Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 24 maja 2019 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 23.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Cichem w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Sumowie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pokrzydowie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zbicznie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku – Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno – traktorka Mitsubishi MT285 wraz z osprzętem Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Wykaz podmiotów posiadających koncesje na opróżnienie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 17 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży traktorka Mitsubishi MT 285 wraz z osprzętem Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 45/2019 Wójta Gmi ny Zbiczno z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 423, 424, 425 i 438 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły