Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 31 grudnia 2019 roku – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.01.2020 Ogłoszenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie nr 115/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 stycznia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istniejącego pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 XVII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 7 stycznia 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.15 Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Ogłoszenie nr 114/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2020 roku o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przesłana do Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 12 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 XVII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Zbiczno – osiedle Caritas, droga na oczyszczalnię, droga w kierunku Cichego, Zarośle, Koń, Wysokie Brodno Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Zbiczno – centrum do szkoły, droga w kierunku Pokrzydowa, Ciche (od lasu do świetlicy), Karaś, Rytebłota Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Sumowo, Sumówko, Sosno, Godziszka, Tomki Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Pokrzydowo, Plebanka, Dołki, Szramowo Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Pokrzydowo Bachotek, droga w kierunku Jajkowa Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Gaj Grzmięca, Strzemiuszczek, Tęgowiec, Czystebłota, Staw, Zastawie, Lipowiec, Najmowo Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Ciche centrum, Robotno, Fitowo, Ładnówko, Grabiny, Rosochy, Głowin Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Brzezinki, Żmijewo, Żmijewko, droga za CPN do Gniazdkowa Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadań związanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Jak segregować odpady – ulotka informacyjna Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja o godzinach urzędowania radcy prawnego Urzędy Gminy Zbiczno w dnu 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Informacja dotyczącą sposobu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do pobrania) – Załącznik do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Ogłoszenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.12.2019 Ogłoszenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły