Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia instrukcji dotyczącej przygotowania aktów normatywnych w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 roku dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Ogłoszenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Budowa przyłącza wodociągowego tłocznego od studni głębinowych nr 1 i 1A zasilających SUW Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku dotyczące utrzymania psów Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 IV Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Ogłoszenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Ogłoszenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząd na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019 rok (wersja z dnia 28 stycznia 2019 roku) Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Ogłoszenie nr 11/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Budżet Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 215/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 318/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2019 roku – Zawiadomienie, że na terenie obwodu łowieckiego nr 59, 60, 61 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, Koło Łowieckie „Łabędź” w Grzmięcy oraz Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły