Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudniernienie na stanowisku urzędniczym ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Zbiczno Systemu Elektronicznej Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 III Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników obrad Sesji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 grudnia zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Protokół Nr II/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Ogłoszenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 54/3, 54/2, 58, 53/5, 53/4 i 53/3 położonych w miejscowości Lipowiec obręb Lipowiec, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na nradnego w wyborach uzupełniających Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku dotyczące Zarządzenia Nr 525/2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zbiczno zarządzonymi na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 18.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 17 grudnia 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 II Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie korzystania z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Ogłoszenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Ogłoszenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Szczegóły