Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Ogłoszenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku o naborze członków Zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu do spraw realizacji Programu rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Dyżury radnych – kadencja 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Skład Rady Gminy Zbiczno – kadencja 2018 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/306/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/304/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2018 roku o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 13.15 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Kadencja 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Skład Komisji Rady Gminy Zbiczno w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/WPF/2018 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły