Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie nr 301/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 10.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 297/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wniosku konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 294/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 273/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 272/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazywaniu świadczenia Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek przy Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym P.P.U.H. „STEPOL” w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Magdalena Golubska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Mariusz Chachulski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Andrzej Krukowicz – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Sławomir Krzyżanowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Katarzyna Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Robert Tracz – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Wojciech Nagórski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Mariola Marcinkowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Wioletta Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Izabela Kessler-Fanslau – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Mariusz Jakubowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Tomasz Wiśniewski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Grzegorz Ostrowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Janusz Sendzikowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Wojciech Rakowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Marzena Kłosińska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Hanna Laskowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły