Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Informacja dotyczącą sposobu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do pobrania) – Załącznik do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Ogłoszenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.12.2019 Ogłoszenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 18 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/111/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świedczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchoności i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Gm,iny Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/106/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Protokół nr XVI/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Ogłoszenie nr 111/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej oraz składających petycje Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno Pani Magdaleny Golubskiej na wniosek Radnego Pana Sławomira Krzyżanowskiego z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 XVI Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 6 grudnia 2019 roku Szczegóły