Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na nradnego w wyborach uzupełniających Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku dotyczące Zarządzenia Nr 525/2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zbiczno zarządzonymi na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 18.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 17 grudnia 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 II Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie korzystania z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Ogłoszenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Ogłoszenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Ogłoszenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku o naborze członków Zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu do spraw realizacji Programu rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Dyżury radnych – kadencja 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Skład Rady Gminy Zbiczno – kadencja 2018 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/306/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły