Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2018 GKB017 – Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2018 GKB016 – Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk w Gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 02.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Zbicznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zarządzenie nr 310/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zarządzenie nr 309/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zarządzenie nr 308/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zbiczno, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na temat pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 25.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24 września 2018 roku o możliwości dokonywania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 25.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Ogłoszenie nr 419/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV oraz na demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach w miejscowości Zbiczno, Koń, Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ogłoszenie nr 418/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 169, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 i 200 – obręb Żmijewko, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły