Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Ogłoszenie nr 159/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Informacja o webinarium przedstawiającym możliwości uzyskania wsparcia finansowego związanego z gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Informacja na temat terminów wykonywania czynności wyborczych w związku z II turą Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Informacja o braku konieczności składania kolejnego wniosku o „500+” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 158/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyniku I przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno – lokalu handlowo – usługowego w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 157/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 156/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 155/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sumówko, stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku dotyczące kandydatów w ponownym głosowaniu w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 XXIII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno na wniosek Radnego Gminy Zbiczno o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących opracowanego projektu drogi Gaj – Strzemiuszczek Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Wniosek Radnego Gminy Zbiczno do Wójta Gminy Zbiczno o udzielenie pisemnych wyjaśnień na temat opracowanego projektu drogi Gaj – Strzemiuszczek Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Terminy wypłaty świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie – obowiązujące od lipca do listopada 2020 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Sprawozdanie finansowe Gminy Zbiczno – Wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa” w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.05.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Zbicznie (miejsce poboru próbki: Żmijewko, Zbiczno) Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.05.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Zbicznie (miejsce poboru próbki Pokrzydowo) Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego na obszarze powiatu brodnickiego Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zarządzenie nr 157/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 25 czerwca I przetargu nieograniczonego ustnego na najem na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w Pokrzydowie – lokal handlowo usługowy przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomicznej Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zarządzenie nr 156/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 23 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Kujawsko – Pomorski e-BAZAREK Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Ogłoszenie nr 154/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2020 roku o wszczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części drogi gminnej nr 080259C na działkach nr: 45/13, 45/14, 47/2 i 50 – obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Ogłoszenie nr 153/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowościach gminy Zbiczno, obręb geodezyjny: Ciche, Zbiczno, Koń Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Informacja o odstrzale sanitarnym dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Ogłoszenie nr 152/2020 Wójta Gminy Zbiczno – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 16 czerwca 2020 roku o otwarytm i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Szczegóły