Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 253/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 252/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj – Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 173/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 169/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Budżet Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku) Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Zarządzenie nr 171/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2017 Ogłoszenie Nr 252/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj – Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o posiedzeniu Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.06.2017 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.06.2017 Ogłoszenie nr 03/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 9 czerwca 2017 roku o naborze na stanowisko pracownik fizyczny / kierowca ciągnika na czas zastępstwa nieobecnego pracownika Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zarządzenie nr 170/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej urzędu w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2017 Gminny Ośrodek Pomoc y Społecznej w Zbicznie – Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zorganizowania dożywiania w Gminie Zbiczno w okresie od 04.09.2017 r. do 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Ogłoszenie nr 251/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2017 r. o wyniku nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż łodzi MICHAŁ 400 wraz z silnikiem Johnson i wózkiem podłodziowym, stanowiącej własność Gminy Zbiczno , pozostającej w użytkowaniu OSP w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Ogłoszenie nr 250/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005, nr rejestracyjny CBR P025, stanowiącego własność Gminy Zbiczno, pozostającego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 07.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Ogłoszenie nr 249/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 czerwca 2017 r. – Informacja w sprawie ćwiczeń RENEGADE – SAREX 17/l oraz głośnej próbie syren Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Ogłoszenie nr 248/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 czerwca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na realizację usługi „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Ogłoszenie nr 247/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 06.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Zarządzenie nr 168/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno funkcjonującego od 01.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie nr 245/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie nr 244/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie nr 243/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.05.2017 Ogłoszenie Nr 246/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Ogłoszenie nr 242/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2017 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.05.2017 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej Szczegóły