Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2018 Zarządzenie nr 222/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Ogłoszenie nr 322/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach numer 350/2 i 351 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 Ogłoszenie o naborze nr 325/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczego ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy w organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 Ogłoszenie o naborze nr 324/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczego ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie nr 219/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Ogłoszenie nr 323/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 roku o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Ogłoszenie nr 321/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 roku o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Ogłoszenie nr 320/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 r. – Wójta Gminy Zbiczno ogłasza ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.01.2018 Ogłoszenie nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie na stanowisko Referenta Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 218/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 217/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo” Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Ogłoszenie nr 318/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2018 r. – Wójta Gminy Zbiczno ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Ogłoszenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2018 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowarftości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2018 roku” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.01.2018 ORG05 – Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.01.2018 Ogłoszenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/215/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy Zbiczno w sprawie możliwości prowadzenia działalności polegającej na demontażu pojazdów w centrum miejscowości Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Gmniny Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/213/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017-2016 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 stycznia 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Zarządzenie nr 216/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o przekazanie do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno petycji dotyczącej podjęcia przez dyrektorów szkół starań związanych z zapewnieniem uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły oraz wniosek do dyrektorów szkół gminnych o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie. Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.01.2018 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 3 stycznia 2018 roku o braku ofert do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu dla zamówienia „Zakup oleju napędowego w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.01.2018 Ogłoszenie nr 313/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły