Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2018 Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Ogłoszenie nr 312/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku – WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Ogłoszenie nr 311/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.09.2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 22 grudnia 2017 roku o braku ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla zamówienia pn. „Zakup oleju napędowego w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018″ Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 28.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 29 grudnia 2017 roku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.12.2017 EOH03 – Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.12.2017 EOH02 – Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.12.2017 EOH01 – Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Nowe informacje i druki w dziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Informacja o czasie pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 15 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Ogłoszenie nr 310/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Ogłoszenie nr 309/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 14.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/DPR/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/P/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Informacja Wójta Gminy Zbiczno dotycząca przekazania do Archiwum Państwowego w Toruniu dokumentacji osób, które w latach 1977 – 1987 ubezpieczone były w Funduszu Emerytalnym Rolników Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Ogłoszenie nr 308/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowywanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 07.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Ogłoszenie nr 307/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Zawiadomienie nr 5.2017 (WB.6740.7.40.2017) Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr 080260C o długości 0,380 km. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.11.2017 r. Szczegóły