Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbiczno na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbiczno na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Ogłoszenie nr 261/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lipca 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Ogłoszenie nr 257/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 roku o naborze wniosków na badanie gleb rolniczych Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Ogłoszenie nr 260/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczające wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Adaptacja pomieszczenia na kotłownię c.o., wykonanie instalacji grzewczej c.o. oraz komina w świetlicy wiejskiej w Najmowie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.07.2017 Ogłoszenie nr 259/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.07.2017 Ogłoszenie nr 258/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Ogłoszenie nr 256/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 21.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Ogłoszenie nr 255/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2017 r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 5/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 04/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania naboru na stanowisko pracownika fizycznego / kierowcy ciągnika Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 254/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 253/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 252/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj – Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 173/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 169/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Budżet Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku) Szczegóły