Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2020 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 (POSIEDZENIE ODWOŁANE) Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 23 marca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 23 marca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS16 – Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS15 – Świadczenie wychowawcze 500+ Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS14 – Rządowy Program „Dobry Start” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS13 – Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS12 – Zasiłek dla opiekuna Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS11 – Świadczenie rodzicielskie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS10 – Świadczenie pielęgnacyjne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS09 – Specjalny zasiłek opiekuńczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS08 – Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie płodu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS07 – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS06 – Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS05 – Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS04 – Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS03 – Gminny Zespół Interdyscyplinarny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS02 – Dodatek energetyczny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS01 – Dodatek mieszkaniowy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.03.2020 Ogłoszenie nr 137/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 marca 2020 roku dotyczące otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie nr 136/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.02.2020 roku – Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/139/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia „Gminnego Klubu Senior+ z siedzibą w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/138/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły