Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2019 roku o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 XII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 / 2020 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Ogłoszenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 roku o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 sierpnia 2019 roku dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczo z dnia 20 sierpnia 2019 roku o terminach przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2019 roku o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły