Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Wykaz zadań urzędników wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Uchwała Nr 164/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie nr 154/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.06.2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 110/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 108/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 109/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 r.”. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 101/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Ogłoszenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2019 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych (ankiet) Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Ogłoszenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany rachunku bankowego dla wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA”. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Ogłoszenie nr 72/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu systemu alarmowania oraz upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Ogłoszenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lipca 2019 r. o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ogłoszenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ogłoszenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły