Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 110/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 108/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 109/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 r.”. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 101/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Ogłoszenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2019 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych (ankiet) Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Ogłoszenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany rachunku bankowego dla wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA”. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Ogłoszenie nr 72/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu systemu alarmowania oraz upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Ogłoszenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lipca 2019 r. o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ogłoszenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ogłoszenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w formie biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Ogłoszenie nr 55/2019 Wójt Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Ciche, stanowiącej własność osoby fizycznej. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół nr VIII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 14 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Informacja o terminie VII/2019 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szczegóły