Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół nr VIII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 14 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Informacja o terminie VII/2019 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy w sieci radiotelefonicznej zarządzania Wójta Gminy Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie i Szkoły Podstawowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie nr 8/2019 z Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03.01.2019 r. – otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w roku 2019″ Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Protokół Nr L/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 06 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Protokół Nr XLIX/2018 Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 31 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Ogłoszenie nr 426/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. dotyczące dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowania kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 313/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Ogłoszenie nr 421/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2018 r. – Szacowanie szkód w uprawach ziemniaków i buraków cukrowych Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Ogłoszenie nr 420/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. o II ustnym nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Zarządzenie Nr 306/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2010 Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Ogłoszenie nr 413/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły