Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągów publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Zbicznie na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 roku Szczegóły