obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2019 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w formie biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy na temat oceny bieżącej jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli przy Ośrodku Pod Sosnami nad Jeziorem Zbiczno w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji socjalnej Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lipca do listopstopada 2019 roku) Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH „Stepol” w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 235A/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.1.2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia cen strefowych wywozu nieczystości płynnych Mercedesem Asenizacyjnym Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Ogłoszenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w Zbicznie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Urszula Pomianowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Barbara Góralska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły