obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Uchwała nr 2/Kd/2020 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020 – 2029 Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Zbiczno – osiedle Caritas, droga na oczyszczalnię, droga w kierunku Cichego, Zarośle, Koń, Wysokie Brodno Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Zbiczno – centrum do szkoły, droga w kierunku Pokrzydowa, Ciche (od lasu do świetlicy), Karaś, Rytebłota Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Sumowo, Sumówko, Sosno, Godziszka, Tomki Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Pokrzydowo, Plebanka, Dołki, Szramowo Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Pokrzydowo Bachotek, droga w kierunku Jajkowa Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Gaj Grzmięca, Strzemiuszczek, Tęgowiec, Czystebłota, Staw, Zastawie, Lipowiec, Najmowo Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Ciche centrum, Robotno, Fitowo, Ładnówko, Grabiny, Rosochy, Głowin Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Brzezinki, Żmijewo, Żmijewko, droga za CPN do Gniazdkowa Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadań związanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Jak segregować odpady – ulotka informacyjna Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Informacja dotyczącą sposobu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do pobrania) – Załącznik do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 18 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 109/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 r.”. Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie o zmianie czasu pracy obowiązującej od dnia 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie o zmianie czasu pracy obowiązującej od dnia 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły