obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 1 października 2019 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Uchwała nr 12/I/2019 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbiczno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA”. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie w czasie jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Kampania informacyjna poświęcona segregacji odpadów – co i jak wyrzucać Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Kampanie informacyjne Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Program Ochrony Środowiska lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH „Stepol” w Bachotku – informacja z dnia 1 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku – informacja z dnia 1 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Gmina Zbiczno Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku (korekta) Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Brodnickiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Sosnami Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Sosno na potrzeby Ośrodka Caritas w Zbicznie Szczegóły