obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 109/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 r.”. Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie o zmianie czasu pracy obowiązującej od dnia 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie o zmianie czasu pracy obowiązującej od dnia 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026 Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018 / 2019 Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie nr 99/2019 Wójta gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrażeniach na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2019 roku zmieniające w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie rozformowania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Ogłoszenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2019 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych (ankiet) Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 1 października 2019 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły