obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 318/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy ZBiczno z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie i Szkoły Podstawowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Zbiczno Systemu Elektronicznej Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 grudnia zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie korzystania z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu do spraw realizacji Programu rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w roku 2019″ Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Skład Komisji Rady Gminy Zbiczno w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/WPF/2018 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/P/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 268/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 267/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale lub budynki mieszkalne oraz lokale socjalne Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zarządzenie nr 266/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 215/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 320/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno oznaczonych nr działek 193/1, 193/2 położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2018 roku przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno położonych w Sumówku Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia ponownych wyborów na wójta zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku o dyżurach Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku Szczegóły