obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2018 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym P.P.U.H. „STEPOL” w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Izabela Kessler-Fanslau – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 296/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 295/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Wojciech Rakowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Marzena Kłosińska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Grażyna Golubska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Katarzyna Kwiatkowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Marosz Andrzejczak – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Ewelina Bernyś – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Ewa Gniewek – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Ogłoszenie nr 408/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 sierpnia 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji sal lekcyjnych na przedszkole z węzłem sanitarnym w Zespole Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie nr 293/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie nr 292/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy oraz odwołania ze stanowiska Pani Barbary Kopańskiej dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Regulamin o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie Nr 276/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Zbiczno i jej jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie nr 275/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Informacja dotycząca wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie Nr 291/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 290/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Kierownika Zakładu Usług komunalnych w Zbicznie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zastępstwa na czas nieobecności kierownika ZUK Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły