obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 06.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy w sieci radiotelefonicznej zarządzania Wójta Gminy Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 12/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zbiczno w latach 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 13.15 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Wojciech Rakowski – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 luetgo 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia instrukcji dotyczącej przygotowania aktów normatywnych w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 215/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 318/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy ZBiczno z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie i Szkoły Podstawowej w Zbicznie Szczegóły