Ocena jakości wody w wodociagach

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 10 lipca 2019 roku – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Wykaz podmiotów posiadających koncesje na opróżnienie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Żmijewku i Grzmięcy na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Zbicznie na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 roku Szczegóły