Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2019 Ogłoszenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Ogłoszenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 168/27 w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie nr 19 – Lista kandydatów na członków do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 19 w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Ogłoszenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lipca 2019 r. o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ogłoszenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ogłoszenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno – traktorka Mitsubishi MT 285 z osprzętem Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku – Wykaz nieruchmości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Ogłoszenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego na działkach nr 130/7 i 130/10 połozonych w miejscowości Pasieki, obręb geodezyjny Małki, gmina Bobrowo Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie o pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ogłoszenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 57/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ogłoszenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku – informacja o wyborze oferty dokonanej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Ogłoszenie nr 56/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 czerwca 2019 roku o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Ogłoszenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr 7158/10 i 7158/11 w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Ogłoszenie nr 55/2019 Wójt Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie. Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018 /2019, 2019 / 2021 w zależności od typu zasiłku lub świadczenia Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodoów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie s postanowieniem SKO w Toruniu z dnia 12.02.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJPna działkach nr 130/7 i 130/10 w miejscowości Pasieki, obręb Małki, gmina Bobrowo” Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Ogłoszenie nr 53/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Ogłoszenie nr 50/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działce nr 132 położonej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Ogłoszenie nr 49/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2019 roku o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku – Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno – traktorka Mitsubishi MT285 wraz z osprzętem Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 45/2019 Wójta Gmi ny Zbiczno z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 423, 424, 425 i 438 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO na realizację usługi pn.: „Demontaż i transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły