Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Ogłoszenie nr 407/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w postaci zainstalowania stacji transformatorowej wraz z przebudową linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na działkach nr 7087/1 7068/1 położonych w miejscowości Koń, obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Ogłoszenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ogłoszenie nr 405/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 404/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 403/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 402/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15kV w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 401/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 400/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 399/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Ogłoszenie nr 398/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dezycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle – Koń na działkach nr 486/2, 665, 7142/4 położonych w obrębie geodezyjnym Zbiczno oraz na działkach nr 49/2, 234, 7067, 7068/1, 7119, 7114/8, 7143/1, 7144/1, 7114/6, 153, 7086/5, 7087/1 w obrębie Koń Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie nr 397/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku o wyniku przetargu II ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie nr 396/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 395/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 124/7, 129/1, 139/20, 139/21, 139/22 i 139/23 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 394/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 160/2, 100/9, 167, 168/1 i 168/2 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 393/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku dotycząca możliwości składania przez rolników wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 392/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych doi dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 391/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 390/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Ogłoszenie nr 389/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2018 roku o wyborze najkorzystaniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Ogłoszenie nr 388/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Ogłoszenie nr 387/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2018 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2018 Ogłoszenie nr 386/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Ogłoszenie nr 385/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Ogłoszenie nr 384/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 czerwca 2018 roku uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Ogłoszenie nr 383/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły