Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Ogłoszenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 54/3, 54/2, 58, 53/5, 53/4 i 53/3 położonych w miejscowości Lipowiec obręb Lipowiec, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Ogłoszenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Ogłoszenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Ogłoszenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku o naborze członków Zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2018 roku o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Ogłoszenie nr 433/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Ogłoszenie nr 432/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Ogłoszenie nr 431/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie nr 429/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie nr 428/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Ogłoszenie nr 425/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – firmy ESPRO Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN wraz ze stacją transformatorową oraz złączami kablowymi na działkach nr 48/55, 62/15, 47/2, 45/14, 45/12, 84/35, 45/11, 61/1, 84/34, 87/2, 91/10, 91/8, 91/9, 91/22, 91/24 i 91/25 położonych w miejscowości Żmijewko, obręb geodezyjny Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 424/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 423/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 422/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na temat pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Ogłoszenie nr 419/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV oraz na demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach w miejscowości Zbiczno, Koń, Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ogłoszenie nr 418/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 169, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 i 200 – obręb Żmijewko, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Ogłoszenie nr 417/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5.2018 (WB.6740.7.22.2018) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej związane z możliwością wystąpienia niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 416/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 48 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową na działce nr 91, położonej w miejscowości Sumowo, obręb Sumowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 415/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Ogłoszenie nr 414/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 sierpnia 2018 roku – Uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Ogłoszenie nr 412/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2018 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły