Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie nr 333/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.02.2018 Ogłoszenie nr 332/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Ogłoszenie nr 331/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Ogłoszenie nr 330/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie na potrzeby przedszkola na działce nr 143/1 położonej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO UŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Ogłoszenie nr 328/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2018 roku o wsczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na działce nr 176/31 do obsługi przyległych nieruchomości gminnych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Ogłoszenie nr 329/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2017 z dnia 24 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część 1 oraz budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.01.2018 Ogłoszenie nr 326/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Ogłoszenie nr 322/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach numer 350/2 i 351 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 Ogłoszenie o naborze nr 325/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczego ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy w organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 Ogłoszenie o naborze nr 324/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczego ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Ogłoszenie nr 323/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 roku o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Ogłoszenie nr 321/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 roku o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Ogłoszenie nr 320/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2018 r. – Wójta Gminy Zbiczno ogłasza ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.01.2018 Ogłoszenie nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Ogłoszenie nr 318/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2018 r. – Wójta Gminy Zbiczno ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Ogłoszenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2018 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowarftości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2018 roku” Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.01.2018 Ogłoszenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2 Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 stycznia 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.01.2018 Ogłoszenie nr 313/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Ogłoszenie nr 312/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku – WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Ogłoszenie nr 311/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Informacja o czasie pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 15 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Ogłoszenie nr 310/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Ogłoszenie nr 309/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Zbiczno Szczegóły