Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2017 Ogłoszenie nr 303/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Ogłoszenie nr 302/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. – Informacja o wynikach zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.11.2017 Ogłoszenie nr 301/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie nr 300/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno – biurowego w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 299/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie remontu przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 298/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 297/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 296/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Ciche Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 295/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 294/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 292/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr 164/2, 166 i 167 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Ogłoszenie nr 291/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Ogłoszenie nr 290/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn: „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 5 października 2017 r. o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr. 080260C w miejscowości Zbiczno, długość 0,380km; w obszarze działek nr 61/1, 60/2, cz. dz.nr: 59/5 (nr Nowego Podziału: 59/6) obręb Żmijewsko; dz. nr 148/1, cz. dz. nr 148/4 (nr NP 148/5), dz. nr 149, dz. nr. 150/3, cz. dz. nr 150/1 (nr NP 150/7), cz. dz. nr 150/4 (nr NP 150/5), dz. nr 153/1, cz. dz. nr 153/2 (nr NP 153/3), cz. dz. nr 154 (nr NP 154/1), dz. nr 155/20, dz. nr. 155/44, dz. nr 155/46 obręb Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Ogłoszenie nr 289/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 197/5, 205, 207/3, 207/4, 507/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10 i 207/11 położonych w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Ogłoszenie nr 288/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.09.2017 Ogłoszenie nr 287/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 września 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Ogłoszenie nr 286/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 września 2017 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 285/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 284/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 524/1 w miejscowości Zbiczno na potrzeby Klubu Seniora” Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 283/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 282/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 281/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 13 w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 280/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 75/3, 52/1, 19/1, 19/2, 18/1, 18/2, 87/11, 88, 89/1, 89/2,i 90 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Ogłoszenie nr 279/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2017 r. – konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Ogłoszenie nr 278/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Ogłoszenie nr 277/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2017 r. ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Ogłoszenie nr 276/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia Szczegóły