Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.08.2020 Ogłoszenie nr 171/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Ogłoszenie nr 170/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Ogłoszenie nr 169/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy”” Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Ogłoszenie nr 168/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie nr 167/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części drogi gminnej nr 080259C na działkach w obrębie geodezyjnym Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie nr 166/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek współwłaścicieli nieruchomości gruntowych postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantem na działkach w obrębie geodezyjnym Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie nr 165/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek Energa Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz z wymianą istniejących słupów na działkach w obrębie geodezyjnym Sumowo i działkach w obrębie geodezyjnym Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie nr 164/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek Energa Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach w obrębie geodezyjnym Czystebłota, gmina Zbiczno i działkach w obrębie geodezyjnym Szafarnia, gmina Kurzętnik Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie nr 163/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie nr 162/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o ustnym II przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Ogłoszenie nr 161/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Ogłoszenie nr 160/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Ogłoszenie nr 159/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 158/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyniku I przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno – lokalu handlowo – usługowego w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 157/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 156/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 155/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sumówko, stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Ogłoszenie nr 154/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2020 roku o wszczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części drogi gminnej nr 080259C na działkach nr: 45/13, 45/14, 47/2 i 50 – obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Ogłoszenie nr 153/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowościach gminy Zbiczno, obręb geodezyjny: Ciche, Zbiczno, Koń Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Informacja o odstrzale sanitarnym dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Ogłoszenie nr 152/2020 Wójta Gminy Zbiczno – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 16 czerwca 2020 roku o otwarytm i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Ogłoszenie nr 151/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2020 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dotycząca składania wniosków w nowym okresie zasiłkowym 2020 / 2021 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Ogłoszenie nr 150/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Informacja o zasadach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie od 1 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Ogłoszenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 maja 2020 roku – informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Ogłoszenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Informacja o otwarciu Biur Powiatowych oraz Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Ogłoszenie nr 147/2020Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2020 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej na działce nr 62/1 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ogłoszenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/04 kV kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowości Koń, gmina Zbiczno Szczegóły