Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowe przez organizacje pozarządowej i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Ogłoszenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Ogłoszenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km 2+150″ Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Ogłoszenie nr 118/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 182/2, 185/20, 185/21, 185/29, 185/30, 185/32 i 185/33 w miejscowości Sosno, obręb geodezyjny Sumowo Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lutego do czerwca 2020 roku) Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.01.2020 Ogłoszenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie nr 115/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 stycznia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istniejącego pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Ogłoszenie nr 114/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2020 roku o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja o godzinach urzędowania radcy prawnego Urzędy Gminy Zbiczno w dnu 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Ogłoszenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.12.2019 Ogłoszenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Ogłoszenie nr 111/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 110/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 108/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Program konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – zaproszenie na spotkanie informacyjne w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 17.12.2019 roku w Minikowie Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Ogłoszenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 76, 143/1, 145/1, 145/2 i 146 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2019 Ogłoszenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Ogłoszenie nr 105/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 185/21, 185/20, 185/2, 185/29, 185/30 i 185/28 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Ogłoszenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się w wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce nr 30 położonej w miejscowości Żmijewko, obręb Żmijewko Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 101/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja dotycząca numerów telefonów komórkowych do pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Ogłoszenie nr 99/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2019 roku o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km 2+150″ Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie nr 98/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowiecka „OSA” w Toruniu Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Obwieszczenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły