Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2018 Ogłoszenie nr 363/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2018 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 362/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy koparko – ładowarki fabrycznie nowej rok produkcji 2018 Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Ogłoszenie nr 359/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 133, 146 i 63/3, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Ogłoszenie nr 358/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C na działkach nr 129/3 i 258/11 położonych w miejscowości Bachotek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Ogłoszenie nr 356/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie nr 355/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2018 Ogłoszenie nr 354/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na przebudowę części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Ogłoszenie nr 353/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Przebudowa drogi w kierunku Kościoła w miejscowości Pokrzydowo” Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Ogłoszenie nr 352/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Modernizacja łodzi ratowniczej WHALY 435 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Zarządzenie nr 245/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 351/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły podstawowej (Zespołu Szkół w Pokrzydowie) na działce nr 143/1, położonej w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 350/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej na działkach nr 176/31 i 176/52 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 349/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Ogłoszenie nr 348/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 205, 207/3, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10, 207/11, 207/13, i 207/14 położonych w miejscowości Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ogłoszenie nr 347/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Ogłoszenie nr 346/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 marca 2018 roku o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Ogłoszenie nr 345/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie nr 344/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 r. o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Ogłoszenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie nr 341/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 080227C na działkach nr 185 i 227 oraz na części działek nr 80/1 i 169, położonych w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Ogłoszenie nr 342/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Ogłoszenie nr 340/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2018 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 155/2 położonej w miejscowości Ładnówko, obręb Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Ogłoszenie nr 339/2018 z dnia 5 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca” Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Postanowienie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji na działce nr 188/3 położonej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 338/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 335/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły