Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 424/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 423/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 422/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na temat pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Ogłoszenie nr 419/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV oraz na demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach w miejscowości Zbiczno, Koń, Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ogłoszenie nr 418/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 169, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 i 200 – obręb Żmijewko, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Ogłoszenie nr 417/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5.2018 (WB.6740.7.22.2018) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej związane z możliwością wystąpienia niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 416/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 48 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową na działce nr 91, położonej w miejscowości Sumowo, obręb Sumowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 415/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Ogłoszenie nr 414/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 sierpnia 2018 roku – Uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Ogłoszenie nr 412/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2018 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Ogłoszenie nr 407/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w postaci zainstalowania stacji transformatorowej wraz z przebudową linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na działkach nr 7087/1 7068/1 położonych w miejscowości Koń, obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Ogłoszenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ogłoszenie nr 405/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 404/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 403/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 402/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15kV w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 401/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 400/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 399/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Ogłoszenie nr 398/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dezycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle – Koń na działkach nr 486/2, 665, 7142/4 położonych w obrębie geodezyjnym Zbiczno oraz na działkach nr 49/2, 234, 7067, 7068/1, 7119, 7114/8, 7143/1, 7144/1, 7114/6, 153, 7086/5, 7087/1 w obrębie Koń Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie nr 397/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku o wyniku przetargu II ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły