Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2019 Obwieszczenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Sprawozdanie z przeprowadzonych kosnultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Pokrzydowo na dwa sołectwa Sołectwo Pokrzydowo i Sołectwo Szramowo Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Ogłoszenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Ogłoszenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 – obręb Ciche oraz na działkach nr 7005/1 i 7011 – obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Informacja na temat dyżuru telefonicznego pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystancji Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Ogłoszenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Uwaga rolnicy! Informacja o dodatkowym szkoleniu z zasad uboju zwierząt na własne potrzeby w dniu 18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Ogłoszenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 września 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Ogłoszenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 246 i 254 w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zaproszenie na szkolenie z ASF, które zostanie przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 18 października 2019 roku o godzinie 10.00 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Informacja o terminach i sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z numerem konta bankowego) Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku o zakończeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022, z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Ogłoszenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 NOWY NUMER KONTA DO WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Ogłoszenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany rachunku bankowego dla wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Ogłoszenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Ogłoszenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej SN kV GPZ Jabłonowo – Nowe Miasto na działkach w obrębach geodezyjnych Ciche oraz Koń w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowym obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Ogłoszenie nr 79/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Ogłoszenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 sierpnia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty poprzedzonym zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ogłoszenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 080201C na działkach nr 84, 59, 104/1, 105 i 138 w miejscowości Ciche Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Łabędź” w Brodnicy z/s Grzmięcy w sezonie 2019 / 2020 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne), ubiegających się o stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie nr 76/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postepowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatoroweej 15/0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej dla zasilania działki nr 168/27 w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo na działkach nr 246 i 254 obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły