Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2020 Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przesłana do Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 12 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Petycja o przekazanie informacji o projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018 Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o przekazanie do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno petycji dotyczącej podjęcia przez dyrektorów szkół starań związanych z zapewnieniem uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły oraz wniosek do dyrektorów szkół gminnych o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Ogólne informacje dotyczące składania petycji Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Petycja do dyrektorów szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach Szczegóły