Procedury załatwiania spraw

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS16 – Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS15 – Świadczenie wychowawcze 500+ Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS14 – Rządowy Program „Dobry Start” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS13 – Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS12 – Zasiłek dla opiekuna Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS11 – Świadczenie rodzicielskie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS10 – Świadczenie pielęgnacyjne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS09 – Specjalny zasiłek opiekuńczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS08 – Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie płodu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS07 – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS06 – Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS05 – Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS04 – Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS03 – Gminny Zespół Interdyscyplinarny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS02 – Dodatek energetyczny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS01 – Dodatek mieszkaniowy Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 OSW02 – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 / 2020 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.03.2019 GKB18 – Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2018 GKB017 – Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2018 GKB016 – Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk w Gminie Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2018 OSW01 – Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 OSW03 – Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.04.2018 POD06 – Opłata targowa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.04.2018 POD05 – Opłata miejscowa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.03.2018 POD04 – Podatek od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.01.2018 OSW04 – Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.01.2018 ORG05 – Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.12.2017 EOH03 – Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.12.2017 EOH02 – Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.12.2017 EOH01 – Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Szczegóły