Referat Organizacyjny

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 15.01.2018 ORG05 – Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG04 – Potwierdzanie profili zaufanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG03 – Podatek od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG02 – Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi Szczegóły