Sprawy oświatowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2019 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 / 2020 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2018 Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.01.2018 Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.10.2017 Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.09.2017 Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2017” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.08.2017 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły