Sprawozdania

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2019 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły