Sprawozdania

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2018 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły