Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komnisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/75/2019 rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 18 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dna 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Ciche, stanowiącej własność osoby fizycznej. Szczegóły