Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Ciche, stanowiącej własność osoby fizycznej. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołów Szkół, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietni2019 roku w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/50/2019 rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły