WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2020 Postanowienie nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 kwietnia 2020 roku dotycząca możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotyczące numerów, granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku o prawach wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły