Zamówienia poniżej 30 tys EUR

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 284/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 524/1 w miejscowości Zbiczno na potrzeby Klubu Seniora” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Ogłoszenie nr 268/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko” Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Ogłoszenie nr 265/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w związku z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek dla Urzędu Gminy Zbiczno, placówek oświatowych, hali sportowo – widowiskowej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Ogłoszenie nr 260/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczające wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Adaptacja pomieszczenia na kotłownię c.o., wykonanie instalacji grzewczej c.o. oraz komina w świetlicy wiejskiej w Najmowie” Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Zakup i dostawa łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 254/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 253/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Ogłoszenie Nr 211/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2017 r. Szczegóły