Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie

WÓJT GMINY ZBICZNO

Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny
Wojciech Rakowski 7 w[dot]rakowski[at]zbiczno[dot]pl 40

SEKRETARZ GMINY ZBICZNO

Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny
Katarzyna Kwiatkowska 7 sekretarz[at]zbiczno[dot]pl 34

SKARBNIK GMINY ZBICZNO

Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny
Grażyna Golubska 4 skarbnik[at]zbiczno[dot]pl 44

 SEKRETARIAT – KANCELARIA URZĘDU

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Karolina Ładzik Kancelaria podawcza, kadry, sprawy organizacyjne, obsługa Rady Gminy Zbiczno 7 31 sekretariat[at]zbiczno[dot]pl
Magdalena Piaskowska Kadry, archiwum, współpraca
z organizacjami pozarządowymi
7 31 sekretariat2[at]zbiczno[dot]pl

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Ewa Gniewek Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 33 dg[at]zbiczno[dot]pl

 OŚWIATA I PROMOCJA

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Katarzyna Dembek Oświata i promocja 1 36 oswiata[at]zbiczno[dot]pl

 URZĄD STANU CYWILNEGO, OBRONA CYWILNA, SPRAWY WOJSKOWE

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Hanna Laskowska Ewidencja ludności  i sprawy wojskowe 8 37 usc[at]zbiczno[dot]pl
Marosz Andrzejczak Zastępca kierownika USC, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ppoż 8 37 oc[at]zbiczno[dot]pl

 GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Marzena Kłosińska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa 11 38 m[dot]klosinska[at]zbiczno[dot]pl
Marzena Czarnecka

 

Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska 10

 

41

 

m[dot]czarnecka[at]zbiczno[dot]pl
Marek Betlejewski Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo 10 41 m[dot]betlejewski[at]zbiczno[dot]pl
Sylwia Góralska Gospodarka odpadami komunalnymi 10 41 odpady[at]zbiczno[dot]pl
Edyta Szulc Gospodarka komunalna, rolnictwo 9 35 gkb[at]zbiczno[dot]pl
Marta Mierzyńska Pozyskiwanie środków zewnętrznych 9 35 m[dot]mierzynska[at]zbiczno[dot]pl
Maciej Gromowski Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ZASTĘPSTWO) 9 35 m[dot]gromowski[at]zbiczno[dot]pl

 KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU GMINY

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Wiesława Grabowska Księgowość budżetowa Urzędu Gminy Zbiczno 4 44 ksiegowosc[at]zbiczno[dot]pl
Monika Łukwińska Księgowość budżetowa i podatkowa Urzędu Gminy Zbiczno 5 43 m[dot]lukwinska[at]zbiczno[dot]pl

 KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY, KASA

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Bożena Nagórska Księgowość budżetowa oświaty 3 39 referatoswiaty[at]zbiczno[dot]pl
Joanna Ostrowska Obsługa kasowa Urzędu i budżetowa oświaty 3 39 kasa[at]zbiczno[dot]pl

 PODATKI

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Ewelina Bernyś Wymiar podatków i opłat 5 43 podatki[at]zbiczno[dot]pl
Małgorzata Mowińska Windykacja należności 5 45 podatki[dot]pobor[at]zbiczno[dot]pl

 INFORMATYKA I OCHRONA DANYCH

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Nr wewnętrzny e-mail
Grzegorz Grzelak Administrator Bezpieczeństwa Informacji / obsługa informatyczna 2 46 informatyk[at]zbiczno[dot]pl

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian