GKB02 – Podział nieruchomości

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka; e-mail: m.czarnmecka@zbiczno.pl
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek
   - wstępny projekt podziału na kopii mapy zasadniczej*, mapa z projektem podziału*.
   - wypis z ewidencji gruntów i budynków.
   - dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości (Księga Wieczysta).
   - potwierdzenie istnienia ściany oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział tego budynku.
   - protokół graniczny.
  • Opłaty Nie pobiera się opłat
  • Tryb odwoławczy Zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. lub Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   W przypadku podziału ze wstępnym projektem wydawane jest postanowieni oponujące podział, następnie po dostarczeniu  mapy z projektem podziału wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

   3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian