Gospodarka odpadami – uchwały

Akty prawa miejscowego określające zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Zbiczno:

Aktualne akty prawne:

Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Zbiczno.

Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za posmocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Załącznik do Uchwały nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wsłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.

Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.

 

Archiwalne akty prawne:

UCHWAŁA Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.

UCHWAŁA Nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.

UCHWAŁA Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.

Załącznik do UCHWAŁY Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 r. – REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZBICZNO.

UCHWAŁA Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.

UCHWAŁA Nr V/33/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbiczno.

UCHWAŁA Nr XXX/218/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.

UCHWAŁA Nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zbiczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zafgospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>