Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zbiczno: 1. Katarzyna Kwiatkowska - przewodnicząca; 2. Ewa Gniewek - zastępca przewodniczącej; 3. Katarzyna Ostrowska - członek; 4. Janusz Maziarski - członek; 5. Hanna Steckowska - członek. Pełnomocnikiem Wójta Gminy Zbiczno ds. realizacji gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i zapobiegania przemocy jest Pani Katarzyna Kwiatkowska. Podstawa prawna funkcjonowania: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). 2. Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Programy gminne: 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przyjęty Uchwałą nr XXX/159/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Sprawozdania: 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problamów Alkoholowych w Zbicznie za rok 2016 Ogłoszenia: 1. Ogłoszenie nr 1/2017 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków GKRPA 2. Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania (w formacie MS WORD) W celu zapoznania się z dokumentacją GKRPA zapraszam na stronę archiwalną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbiczno, który funkcjonował do dnia 31 maja 2017 r. Strona znajduje się TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>