Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 8.15.

Tematem posiedzenia będzie budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok.

Informacje

Rejestr zmian