Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 13.02.2018 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 14.00.

Tematem posiedzeń Komisji będą zmiany w budżecie oraz omówienie uchwał dotyczących podziału gminy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.

Informacje

Rejestr zmian