Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Zbiczno

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w odbędzie się w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 13.00.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. o godz. 10.00.

Tematem posiedzeń Komisji będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno.

Informacje

Rejestr zmian