Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 19.10.2017 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno odbędzie się 19.10.2017 r. o godz. 8.30.

Tematem posiedzenia będzie budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok.

Informacje

Rejestr zmian