Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 czerwca 2020 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno.

Tematem posiedzenia będzie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Zbiczno.

Informacje

Rejestr zmian