Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 12:00.
Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno.

Informacje

Rejestr zmian