Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27.10.2017 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się 27.10.2017 r. o godz. 12.30.

Tematem posiedzenia będą sprawy różne oraz materiały na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno.

Informacje

Rejestr zmian