Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 7 listopada 2019 roku

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 rok, o godz. 15:00.

Tematem posiedzenia będą kwestie związane z wysokością stawek podatków i opłat lokalnych należnych Gminie Zbiczno w 2020 roku.

Informacje

Rejestr zmian