Informacja o zmianie miejsca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Zbiczno

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Zbiczno można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, Zbiczno 140 a nie jak dotychczas w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie.

Szczegółowe informacje nt. sposobu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Rejestr zmian